Bildiriş

0
34

Azərbaycanın Milli Cəbhəsinin bildirişi
Əziz Azarbəycanlı Vətəndaşlar!

Son illər Yaxın Şərq ölkələrinə köklü şəkildə sosial, siyasi, iqtisadi və dini böhranlar yayılmışdır. Mərkəzi siyasi sistemlərin bu problemlərin yaranış və artışında böyük rolu var.
ABŞ-da Respublikaçıların iqtidarı ələ geçirmələri mövcud vəziyyətin davam etdirilməsi və İranın dünya dövlətləri və bölgə ölkələri ilə münasibətləri dəyişə biləcəyi bir başqa gerçəkdir! Beləliklə “Bərcam” müqaviləsinin imzalanması, böyük dövlətlər tərəfindən qeyri-demokratik İran İslam Respublikasi rejiminə sağ qalma təminatını vermək anlayışı gündən-günə zəyifləyir.
Bu arada əsas problem xarici təhlükələr deyil, yerli böhranların ölkədə dəyişiklikləri mümkün etməsidir… “İran” və “İran xalqı”nın konsepsiyasının ağırlığı İranın mərkəzi hökumətlər tərəfindən bərabər həyat üçün İran çərçivəsində birləşmiş gələcəyin qurulması üçün səy göstərməməsi kontekstində az və daha az günə çevrilmişdir.
Beləliklə, istəsəkdə istəməsəkdə çətin günlər önümüzdədir… beynəlxalq və regional böhran, rejimin səmərəsizliyi böhranı, eyni zamanda monotheist və monotheist İran konsepsiyasının tərk edilməsinin böhranı, ağır gələcəy üçün əl-ələ işləmişdir.
Əslində, gələcək üçün həm milli, həm də milli bir fikir birliyi olan bir qurum olmadan, güney Azərbaycan xalqının və onun sərhədlərinin təhlükəsizliyi bu tarixi anda təhlükə altında ola bilər. Bölgədəki qorxu və ümid şəraitində regionun dinamik vəziyyətində, demokratik və inkişaf etmiş Azərbaycan fondlarının müəyyən bir strategiyasına malik olsaydı, milli suverenliyi təmin edə biləcəyini vurğulayırıq.
Sonda güney Azərbaycan üçün siyasi sahədə bütün əsil və sədaqətli döyüşçüləri, ağır və
çətin günlər üçün hazır olmağa çağırırıq! Bu hərəkətin bir hissəsi kimi, milli hərəkatdə birlik və bərabərlik yaranışı üçün tarixi rol oynamağa hazırlıq elam edirik. Bütün Azərbaycan üçün milli , ploral və demokratik bir hakimiyət inananların çalışmaları Azərbaycan Milli Hərəkatı sərhədlərimiz arasındakı sıx ünsiyyət kontekstində Azərbaycan milli hərəkatına yeni bir həyat gətirə bilər! Birlik və bütövlük gücüylə bütün mövcud problemləri aradan qaldırmaq və böyük bir millət üçün yeni bir fəsil qura bilərik!

Azərbaycan Milli Cəbhəsi Şurası
8 Oktyabr 2017-ci il

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here