Author: AZNF

Azərbaycan Milli Cəbhəsinin

Əziz azərbaycanlı vətəndaşlar, 1324-cı günəş ilinin şanlı 21 Azər günü ərəfəsindəyik. Bu tarixdə Azərbaycan milləti, İranda Pəhləvi hakimiyyətinin zülmünə qarşı…