2005-03-21 Novruz bayramı təbriki

0
13

Azərbaycan Milli Cəbhəsinin Novruz Bayramı münasibəti ilə təbriki

Əziz həmvətənlər!
Millətlərin tarixində elə əhəmiyətli günlər var ki, mahiyəti etibari ilə millətin milli ruhu ilə eyniləşmişdir. Millət öz halallıq anlayışını, dürüstlük və sevinc hislərini bu günə yükləmişdir. Min illər boyunca millətin tarixi xatirələrində yaşayan bu günlər milli kimliyin əmələ gəlməsində də müsbət rol üstlənir. Məsələn bir millətin bağımsızlıq günü bu növ önəmli günlərdən birisidir.
Ortaq Türk tarixinin və mədəniyətinin rəmzlərindən biri olan bu günlərin biri də Novruz bayramıdır.Təbiətin tezələnməsi ilə eyni zamanda insanların münasibətləri də təzələnməli və köhnə ildəki xoşa gəlməz hadisələr yeni ilə daşınmamalıdır. Köhnə ildə gomulub qalmalıdır. Bu səbəblə də Novruz bayramı ilə bağlı olaraq Türk Düyasında, özəlliklə(xususi ilə) Azərbaycanda bir çox xalq deyimləri, rəqslər, oyunlar yaranmışdır. Bütün bu ənənələrimizin
kökü isə Azərbaycanın çox əski tarixinə dayanmaqdadır.

Azərbaycan Milli Cəbhəsi Novruz bayramının Azərbaycan tarixindəki əhəmiyətinin fərqində olaraq bu əziz gündə millətimizin sevincinə şərik olur. Bu əziz gün münasibəti ilə millətimizi ürəkdən Təbrik edir və yeni ilin millətimizə xeyirli, uğurlu olmasını arzu edir. Bu bayram təbrikimizi Novruzla bağlı olaraq yazılmış xalq yaradıcılğı bir bayatı ilə paylaşırıq:

Qar yağıbdır dizəcən
Bakıdan Təbrizəcən
Gözləyirəm yolunu
Gələn il novruzacan

Azərbaycan Milli Cəbhəsi
2005.03.21

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here